obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Obec Jinačovice

obrázek nenalezen

Obec Jinačovice se nachází 5 km severozápadně od Brna-Kníniček. Žije zde necelých 800 obyvatel, rozloha katastru je téměř 600 ha. Geomorfologicky obec leží v tzv. Jinačovickém prolomu, který je součástí Lipovské vrchoviny, ta je jedním z podcelků vrchoviny Bobravské, která náleží do Brněnské vrchoviny. Nadmořská výška obce je přibližně 303 m. 
Aktuality

14.08.2020

Střelby

ms sychrov

V sobotu 22. 8. se koná na střelnici mezi Moravskými Knínicemi a Jinačovicemi Memoriál MVDr. Vladislava Hanáka v brokové střelbě na vysoké věži. Občerstvení, myslivecká kuchyně a živá hudba zajištěny. Srdečně zvou myslivci.

28.07.2020

Upozornění - ukládání odpadů ve sběrných hnízdech

Znak obce web

Po opakovaných stížnostech a upozorněních důrazně žádáme občany, kteří využívají sběrná hnízda pro separovaný odpad, aby jej ukládali do kontejnerů, je nepřípustné jej ukládat vedle kontejnerů. Svozová firma odmítá odpad uložený mimo kontejnery svážet.

Znovu upozorňujeme, že PET lahve, krabice apod. musí být před vhozením do kontejneru sešlápnuty, řada uživatelů bohužel toto velmi jednoduché pravidlo odmítá respektovat. Není možné zaplnit několika nerozloženými krabicemi celý objem kontejneru.

Podobně lze u bioodpadu mnohdy objem významně zredukovat pouhým stlačením např. hráběmi či lopatou. Pokud se stane, že jsou některé kontejnery plné, využijte stejných v jiném sběrném hnízdě, které se zajisté nachází nedaleko.

Ve sběrných hnízdech je pochopitelně zakázáno ukládat směsný komunální odpad, jak se v obci v poslední době několikrát stalo.

Každý, kdo odpad vyprodukuje, je povinen se jej zbavit v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce na úseku odpadového hospodářství. Výše uvedené způsoby jejího porušování nelze nadále tolerovat.

Pokud se situace významně nezlepší, jsme připraveni, podobně jako u modrých kontejnerů na bioodpad, sběrná hnízda zcela zrušit a zavést centrální sběrný dvorek s omezenou otvírací dobou, jak bývá u obcí našeho typu běžnou praxí.

Mají-li sběrná hnízda i nadále fungovat a ne být jen zdrojem nepořádku v obci, musí být vnímána, jako zařízení společně sdíleného odpadového hospodářství, za která přijmeme společnou odpovědnost, ne jako místa, kam se vlastní odpovědnosti za odpad chodíme jen zbavit.

27.07.2020

Přechod na vysílací síť DVB-T2

tv

Ve středu 29. 7. (ve 23:59 hod.) bude v našem regionu zahájen přechod na novou vysílací síť DVB-T2. Pokud máte doma starší televizi, která nepodporuje tuto síť, bude třeba si pořídit set-top-box na DVB-T2. 

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 55 56 57 58 59 60 61 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 186 starší

Kalendář akcí

Nebyla nalezena žádná akce