obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Aktuality

10.11.2021

Upozornění

ms sychrov

V sobotu 13. 11. bude na území naší obce probíhat myslivecký hon. Hon proběhne na katastru Jinačovic a Rozdrojovic (honební pozemky – pole, remízky, lesní porosty). Žádáme občany, aby v uvedený den nevcházeli na honební pozemky či do nepřehledného terénu. Prosíme rodiče, aby o uvedeném informovali své děti.

04.11.2021

Informace k provozu na návsi od 5. 11. 2021

1

Na místních komunikacích na návsi byla dnes dokončena pokládka finální vrstvy asfaltobetonu. Od zítřka budou pokračovat práce především na chodnících, po staveništi se tedy budou nadále pohybovat pracovníci a stroje prováděcí firmy. Provoz na návsi bude omezen – bude možné ji využít ve všední dny v čase od odpolední 16:30 hod. do 7:30 hod. ranní, o víkendech po celý den, jedná se stále o staveniště, takže průjezd na vlastní nebezpečí. 

Parkovací zálivy bude možné využívat od pátečního večera, během zítřka ještě dojde ke zhutnění dlažby, poté lze parkovat ve všední dny od odpolední 16:30 hod. do 7:30 hod. ranní, o víkendu bez omezení (ve všední dny v pracovní době budou v těsném okolí parkovacích zálivů probíhat ještě práce na chodnících a terénních úpravách). Obyvatelé návsi budou moci parkovací zálivy využívat také mimo uvedenou dobu po domluvě se zhotovitelem stavby. 

Od zítřejšího rána se budou na návsi otáčet linky autobusu končící v Jinačovicích, proto je třeba ponechat volný průjezd pro autobus u hospod ve směru od Blatných (tzn. neparkovat v blízkosti křižovatky Fiedlerovi/Hostinec u Střížů). 

Popelnice na směsný odpad můžete již od zítřka ponechat před domem, svozový vůz návsí projede. 

Děkujeme všem za trpělivost a dodržování omezení.

03.11.2021

Upozornění

Během dnešního večera dojde k aplikaci tzv. spojovacího nástřiku na nově položený asfalt. Uvedený nástřik bude minimálně čtyři hodiny "zrát", proto nevstupujte (ani nejezděte) na nový asfalt. 

Co se týče zítřejšího a pátečního svozu odpadu, bude nutné nádoby s odpadem nejdříve zítra ráno (kvůli výše zmíněnému spojovacímu postřiku na asfaltu) přiblížit na níže uvedená místa, kam se dostane svozový vůz po stávajících (neopravovaných) komunikacích: domácnosti v kopci (nad č. p. 32, dříve paní Krejčí) dají popelnice, stejně jako dříve, na křižovatku nad staveniště (směr Stráň/nad hřištěm), domácnosti poblíž kapličky je umístí k Centrále (naproti Blatným), případně na roh za Hospodu u Střížů (naproti Fiedlerovým), domácnosti od hlavní silnice po Centrálu ponechají popelnice buď na chodníku u hlavní silnice (naproti OÚ), nebo je přiblíží rovněž k Centrále (naproti Blatným). Současně žádáme řidiče, aby zítra a v pátek neparkovali vozidla poblíž křižovatky za hospodou, ať v místě zůstane bezpečný průjezd nejen pro svozový vůz. Děkujeme.

01.11.2021

Pohybové aktivity pro celou rodinu

dasa 11 21

Již tuto neděli 7. 11. od 16 do 18 hodin proběhne první pohybový workshop pro malé i velké pod vedením Dáši Heiland Trávníkové! Workshop je mezigenerační a je určen vždy pro minimálně dva členy jedné rodiny. Přihlášky e-mailem nebo telefonicky. Přijďte si užít pohodové nedělní odpoledne s pohybem a spoustou zajímavých aktivit.

novější1 [...] 4 5 6 7 8 9 10 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 163 starší