obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Aktuality

03.06.2021

Odečty elektroměrů

egd

Energetická společnost eg.d oznamuje, že ve dnech 11. 6., 14. 6. a 15. 6. v době od 9:30 do 18:30 hod. se budou provádět odečty elektroměrů. Stavy elektroměrů vylepte, prosím, na dveře domu nebo nahlaste na tel.: 774 706 021 (paní Honzová) nebo e-mail: zdena.honzova@seznam.cz.

03.06.2021

Příměstský tábor

Primestak Dr KUZELKY PLAKAT

Další možnost příměstského tábora v Jinačovicích, termín 16. až 20. 8.

28.05.2021

Vyhodnocení soutěže

1932

Děkujeme všem účastníkům soutěže pro naše babičky a dědečky, ve které se rozpoznávali žáci školy v Jinačovicích na fotografiích z let 1932, 1948, 1952 a 1956. Soutěž ovládli manželé Trávníčkovi s babičkou Maláskovou, kteří poznali 98 žáků, na krásném druhém místě se umístil pan Pepa Chrápavý, bronzová pozice patří paní Jarušce Štefanové, čtvrté místo paní Růžence Dostálové a páté paní Marušce Václavíkové. Fotografie včetně popisu naleznete na obecním facebooku

27.05.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Znak obce web

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 2. 6. v 19:00 hod. v sále OÚ. Program naleznete zde, schvalovat se budou mj. smlouvy o přidělení dotací obce, obecně závazné vyhlášky a smlouva o dílo na revitalizaci návsi.

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 61 62 63 64 65 66 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 207 starší