obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Aktuality

06.08.2018

Z hlášení místního rozhlasu... 6. a 8. 8.

rozhlas

Provozovatel kanalizace v naší obci (Vodárenská akciová společnost) důrazně upozorňuje občany, že do splaškové kanalizace lze vypouštět pouze splaškové odpadní vody. Během posledního měsíce někdo do kanalizace opakovaně vypouští zbytky z pálení ovoce (tzv. výpalky), které nesmí být do kanalizace vypouštěny, protože negativně ovlivňují čistící procesy na ČOV. Pokud se situace bude opakovat,  provozovatel kanalizace bude nucen situaci prošetřit (provést stěry na jednotlivých přípojkách).

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 108 109 110 111 112 113 114 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 194 starší