obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Aktuality

07.01.2018

Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování

sbirka

Obec Jinačovice a Oblastní charita Tišnov tímto děkují všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. 

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 190 starší