Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

3.1. Organizační schéma

3.2. Organizace zřizované či řízené obcí

4. Kontaktní údaj

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

4.3. Úřední hodiny:

4.4. Telefonní čísla:

4.5. Adresa internetové stránky:

4.6. Adresa e-podatelny:


4.7. Další elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

7. DIČ

8. Datová schránka ID:

9. Dokumenty

9.1. Seznamy hlavních dokumentů

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

9.2. Rozpočet a závěrečný účet obce

10. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

11. Příjem žádostí a dalších podání

12. Opravné prostředky

13. Formuláře

14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

15. Předpisy

15.1. Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů (v platném znění), jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy ČR Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

15.2. Vydané právní předpisy

16. Úhrady za poskytování informací

16.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

16.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv

17.2. Výhradní licence

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

19. Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 2015:
 1. č. j. 25/2015/Jin
 2. č. j. 531/2015/Jin
 • 2016: 
 1. č. j. 122/2016/Jin
 2. č. j. 825/2016/Jin 
 3. č. j. 954/2016/Jin 
 4. č. j. 1221/2016/Jin 
 • 2017:
 1. č. j. 316/2017/Jin
 2. č. j. 207/2017/Jin
 3. č. j. 618/2017/Jin
 4. č. j. 679/2017/Jin
 5. č. j. 721/2017/Jin
 6. č. j. 814/2017/Jin
 7. č. j. 983/2017/Jin
 • 2018:
 1. č. j. 632-z/2018/Jin
 2. č. j. 1046-z /2018/Jin
 • 2019:
 1. č. j. 634-z/2019/Jin
 2. č. j. 861-z/2019/Jin
 • 2020:
 1. č. j. 53-z/2020/Jin; Příloha 1; Příloha 2
 2. č. j. 510-z/2020/Jin; Příloha 1
 • 2021: V průběhu roku 2021 obec neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informace (nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
 • 2022: