Ekonomika a finance


Rozklikávací rozpočet obce naleznete zde.

Z podnětu občanů a v rámci podpory transparentnosti řízení obce upravujeme počínaje rokem 2017 zveřejňování rozpočtu. Tak jako dosud budeme uveřejňovat Návrh rozpočtu schválený obecním zastupitelstvem, jak ostatně předpokládá zákon. Obec neobnovila licenci ke zpřístupnění služby rozklikávacího rozpočtu Imunis společnosti Triáda s.r.o. Místo ní odkazujeme na službu MONITOR provozovanou státní správou, kde si můžete rozkliknout podrobnou strukturu rozpočtu v podobě, v jaké je rozpočet skutečně čerpán, tedy včetně úprav provedených rozpočtovými opatřeními. Kromě toho zveřejňujeme také pracovní podklad k rozpočtu, na jehož základě je připraven návrh rozpočtu ke schválení zastupitelstvem a který obsahuje detailní rozpis jednotlivých zákonem daných položek. Je zřejmé, že jde o pracovní dokument, který ovšem patrně nejlépe ilustruje rozpočtovou politiku obce. Všechny uvedené podklady jsou pochopitelně, tak, jako dosud, dostupné na vyžádání v kanceláři obecního úřadu.

2023

Schválený rozpočet


Rozpočtová opatřeníNávrhy rozpočtu


Rozpočtové provizorium


Příspěvková organizace obce - Mateřská škola Jinačovice


Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

  • Příslušné dokumenty naleznete zde


2022


Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření


Rozpočtové provizorium


Návrhy rozpočtu


Závěrečný účet obce


Příspěvková organizace obce - Mateřská škola Jinačovice


Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

  • Příslušné dokumenty naleznete zde

2021

Rozpočtové provizorium


Návrhy rozpočtu


Schválený rozpočet


Rozpočtová opatření


Příspěvková organizace obce - Mateřská škola Jinačovice

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

  • Příslušné dokumenty naleznete zde

Závěrečný účet obce


2020

Rozpočtové provizorium

Návrhy rozpočtu

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření


Příspěvková organizace obce - Mateřská škola Jinačovice

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

  • Příslušné dokumenty naleznete zde

Závěrečný účet obce


2019

Rozpočtové provizorium

Návrhy rozpočtu

Schválený rozpočet

Rozpočtová opatření


Rozpočet – plnění

Rozpočet příspěvkové organizace obce - Mateřská škola Jinačovice

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

  • Příslušné dokumenty naleznete zde.

Závěrečný účet obce


2018

Rozpočtové provizorium

Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet

Pracovní podklady k rozpočtu

Rozpočet příspěvkové organizace obce - Mateřská škola Jinačovice

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

  • Příslušné dokumenty naleznete zde.

Rozpočtová opatření

Závěrečný účet obce

2017

Schválený rozpočet

Pracovní podklady k rozpočtu

Rozpočtový výhled

Rozpočet příspěvkové organizace obce - mateřská škola

Rozpočtová opatření

Skutečně čerpaný rozpočet


2016

Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce za rok 2016


2015

Návrh rozpočtu roku 2015


2014

Návrh rozpočtu roku 2014


2013

Návrh rozpočtu roku 2013