Služby obyvatelům - Školství, kultura, sport a odpočinek

Knihovna

Veřejná knihovna má v Jinačovicích více než stoletou tradici. V roce 1902 ji založila místní jednota Sokola. Přes mnohé peripetie a organizační změny funguje v obci dodnes, od roku 2003 je knihovnou obecní. Knihovna nejen půjčovnou knih, ale také centrem společenského dění, zaměřeného hlavně na děti.

Více informací a obrázků přímo na stránkách knihovny: http://www.knihovna.jinacovice.cz/

Mateřská školams logo

Mateřská škola Jinačovice je příspěvkovou organizací obce. Byla založena v roce 1950. V současné době je dvoutřídní.
Více informací na stránkách mateřské školy: http://msjinacovice.cz/

Hřiště v přírodním stylu při MŠ Jinačovice

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logo mžplogo SFŽP
www.mzp.cz                                                                                     
www.sfzp.cz


Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s. r. o.universum logo 200

Škola má sídlo v brněnských Řečkovicích a nabízí nabízí dětem, žákům i studentům systematické vzdělávání v uměleckých oborech. Jinačovice se v roce 2013 staly tzv. dalším místem poskytovaného vzdělávání.
Více informací na stránkách ZUŠ: www.zus-universum.cz


Angličtina Siblíková

Výuka angličtiny v Jinačovicích č. p. 42, více informací na www.siblikova.cz.


Tenisové hřiště

Informace o obecních kurtech, pravidlech užívání a rezervační systém najdete na stránkách http://www.tenisjinacovice.cz/. Provozovatelem areálu je TK Jinačovice z. s.


Sál obecního úřadu

Sál obecního úřadu je využíván ke sportovním, společenským, kulturním a vzdělávacím aktivitám. Větší kulturní a společenské akce se pak odehrávají v sále Hostince u Střížů, který je od roku 2021 ve vlastnictví obce.


Království komety

Obec Jinačovice je partnerem projektu Jižní Morava – Království Komety 

www.hc-kometa.cz unnamed