Služby obyvatelům - Školství, kultura, sport a odpočinek

Knihovna

Veřejná knihovna má v Jinačovicích více než stoletou tradici. V roce 1902 ji založila místní jednota Sokola. Přes mnohé peripetie a organizační změny funguje v obci dodnes, od roku 2003 je knihovnou obecní.

Díky nasazení a obětavosti knihovnice Šárky Ondruškové je knihovna nejen půjčovnou knih, ale také centrem společenského dění, zaměřeného hlavně na děti. Patří sem například pořádání Nocí s Andersenem, vzdělávacích výletů nebo již tradiční dílničky.

Více informací a obrázků přímo na stránkách knihovny: http://www.knihovna.jinacovice.cz/

Mateřská školams logo

Mateřská škola Jinačovice je příspěvkovou organizací obce. Byla založena v roce 1950. V současné době je jednotřídní.
Více informací na stránkách mateřské školy: http://msjinacovice.cz/

Hřiště v přírodním stylu při MŠ Jinačovice

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logo mžplogo SFŽP
www.mzp.cz                                                                                     
www.sfzp.cz


Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o.universum logo 200

Škola má sídlo v brněnských Řečkovicích a nabízí nabízí dětem, žákům i studentům systematické vzdělávání v uměleckých oborech. Jinačovice se v roce 2013 staly tzv. dalším místem poskytovaného vzdělávání a v sále obecního úřadu se vyučuje hře na housle, klavír a zobcovou flétnu.
Více informací na stránkách ZUŠ: www.zus-universum.cz


Tenisové hřiště

Informace o obecních kurtech, pravidlech užívání a rezervační systém najdete na stránkách http://www.tenisjinacovice.cz/ .


Sál obecního úřadu

Sál obecního úřadu je v současnosti jediným zastřešeným prostorem, který může obec poskytovat ke sportovním, společenským, kulturním a vzdělávacím aktivitám. Větší kulturní a společenské akce se proto odehrávají v sále Pohostinství u Střížů. Vzhledem k rostoucí aktivitě a zájmu obyvatel společně se scházet je zřejmé, že obec do budoucna musí uvažovat o vybudování víceúčelového společenského centra s dostatečnou kapacitou a variabilním využitím.

Zde se můžete podívat na aktuální rozpis využívání sálu OÚ.


Království komety

Obec Jinačovice je partnerem projektu Jižní Morava – Království Komety 

www.hc-kometa.cz unnamed