Dohoda s firmou Banador

Vážení občané,


rádi bychom Vás informovali o výsledcích jednání s firmou Banador, která staví v areálu JZD svůj výrobní závod. 
Banador využil připravované Změny územního plánu číslo II a podal si žádost na rozšíření průmyslové zóny na sousední pozemek směrem k Brnu. Proti této žádosti přišlo vcelku pochopitelně poměrně velké množství stížností. Jako novému zastupitelstvu nám nepřišlo úplně taktické rušit dohody, které mělo s Banadorem předchozí zastupitelstvo a začínat spolupráci s novou firmou v obci negativně. 
Zároveň jsme ale také chtěli vyslyšet přání občanů a nějakým způsobem do budoucna podobně monstrózní stavby eliminovat. Výsledkem je tedy kompromis, výhodný do budoucna pro obec i pro firmu Banador.
Podařilo se nám do návrhu Změny územního plánu číslo II prosadit regulativy, tedy omezení budoucí výstavby, které upravují maximální možnou výšku dalších nových staveb na pozemcích průmyslové zóny a také maximální procentuální zastavitelnou plochu na těchto pozemcích. 
Doufáme, že se nám toto omezení podaří prosadit na celou plochu dnešní průmyslové zóny.
S firmou Banador se nám také podařilo dosáhnout změny ve smlouvách již uzavřených. Konkrétně se jedná o údržbu nové obecní komunikace, kterou nebude na své náklady udržovat obec, ale bude si ji udržovat sama společnost Banador. 
Dále se podařilo dosáhnout změny v placení elektřiny za veřejné osvětlení v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že osvětlení bude sloužit pouze Banadoru, bude společnost tyto náklady refundovat obci příspěvkem do obecní pokladny.
Vybudované komunikace a sítě budou po dobu záruky (5 let) ve vlastnictví Banadoru. Obec si je po konci záruky a dostatečném prověření všech možných nástrah ( především dešťové kanalizace) zdarma převezme.
Novinkou, kterou se nám podařilo vyjednat,  je dohoda o sponzorském daru v hodnotě 500 000 Kč, kterou se solečnost Banador zavázala obci věnovat. Dar bude rozdělen na 5 splátek po 100 000 Kč po dobu 5 let. Z hlediska rozpočtu jde pro naši obec o poměrně významnou částku.

Po přestěhování firmy Banador, které by mělo proběhnout snad již v květnu 2015, bude mít společnost v Jinačovicích také svoje sídlo, což by obecní pokladna měla pocítit v podobě zvýšení příjmů z daní.

Věříme, že vzájemnou spolupráci s firmou Banador se podařilo dobře nastartovat a že společnost zůstane významným partnerem obce a naším dobrým sousedem, přejeme jí v Jinačovicích hodně úspěchů.