Zprávy obecního úřadu, květen 2015

Vážení občané,

1) Obec Jinačovice pořádá vzpomínkovou akci k 70. výročí od ukončení II. světové války. Akce bude zahájena v pátek 8. května v 17:00 hod. před OÚ u pomníku na paměť obětem I. a II. světové války, kde položíme kytici, poté se přesuneme do sálu Hostince u Střížů, kde bude následovat projekce dobových fotografií a diskuse s našimi pamětníky. Tímto srdečně zveme všechny občany včetně dětí a našich pamětníků. Následující den při pochodu Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách Jary Mazánka, v rámci krátké trasy, která vede kolem pamětního místa U Rumunů, kde položíme kytici. Společný odchod ze sokolského hřiště bude v 10:00 hod.

2) Obec Jinačovice pořádá tradiční pochod z Jinačovic k hradu Veveří a zpět, letos poprvé pod názvem Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách Jary Mazánka. Pochod se uskuteční v sobotu 9. května 2015. Místo startu je na sokolském hřišti. Značené trasy měří 8, 17 nebo 25 km. Občerstvení na startu a v cíli na jinačovickém hřišti zajištěno, stejně jako posezení a hudba! Start od 7:30 do 10:00 hod., startovné je dobrovolné.

3) Mateřská škola Jinačovice ve spolupráci s obecním úřadem zvou všechny seniorky a seniory na Besídku ke Dni matek, která se bude konat v úterý 12. května 2015 v 9:30 hod. v sále obecního úřadu. Na každého bude čekat malý dárek a občerstvení.

4) Trnůvka, o. p. s., Vás srdečně zve na Jarní slavnost s koštem pálenek, která se uskuteční v sobotu 23. května 2015 na sokolském hřišti v Jinačovicích. Zájemci o účast v soutěži o nejlepší pálenku mohou své vzorky o obsahu 0,5 l předat do pátku 15. května Aničce Kučerové, Jinačovice 109. Další dotazy Vám ráda zodpoví Anička, tel. 773 010 976.

5) TJ Sokol Jinačovice a Obecní úřad Jinačovice pořádají v neděli 31. května 2015 od 14 hod. na lesním hřišti v Kuřimsku Den dětí. Program: hry pro menší děti na hřišti, branný závod pro starší děti, dobrovolní hasiči – ukázka techniky. Pro děti jsou připraveny odměny, diplomy. Občerstvení zajištěno. Na závěr opékání špekáčků (občerstvení a špekáčky pro děti zdarma).

6) Obec Jinačovice pořádá v sobotu 13. června 2015 výlet Za krásami Moravského krasu, sraz v 7:00 hod. před OÚ Jinačovice, 7:15 hod. odjezd, návrat v odpoledních hodinách. Program: Punkevní jeskyně (vláček, prohlídka jeskyně, lanovka k propasti Macocha), Rudice (Muzeum Větrný mlýn, Geopark), Jedovnice (volno na oběd, možnost vycházky kolem rybníků). Cena: senioři 270 Kč, děti 210 Kč, dospělí 410 Kč. Doprava pro seniory (60+) a děti do 15ti let zdarma. Přihlásit se a zaplatit příslušnou částku můžete na OÚ Jinačovice do 20. května 2015, tel. 546 223 243. Více informací sdělí Kateřina Dobiášová, tel. 777 603 290.

7) Dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec splatnosti místních poplatků. Žádáme ty z Vás, kteří jste ještě poplatky neuhradili, abyste tak učinili co nejdříve. Poplatky je potřeba uhradit v době splatnosti, tedy nejpozději do 31. května 2015, abychom s Vámi nemuseli vést správní řízení a účtovat penále. Bezhotovostní úhradu poplatků lze provést na účet obce č. 15923641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. Platbu v hotovosti v kanceláři OÚ můžete uskutečnit vždy v úředních dnech (pondělí a středa) od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Děkujeme Vám.

8) Při používání modrých kontejnerů na bioodpad jsme zaznamenali, že do nich někdo vhazuje domovní odpad a stavební suť. Kontejnery na svoz bioodpadů však slouží výhradně na posekanou trávu, listí a větve – pouze bioodpad!! Děkujeme za pochopení.

9) MUDr. Jeroušek oznamuje, že ve středu 6. května 2015 bude ordinovat v zástupu MUDr. Glírové  pouze  od 10:00 do 16:00 hod.