Dostavba mateřské školy

Jak by měla vypadat dostavba mateřské školy.

V posledních letech se Jinačovice potýkají s nedostatečnou kapacitou mateřské školy a opakovaně dochází k tomu, že některé děti se do naší školky nedostanou. Když se začátkem minulého podzimu objevila zpráva o připravované dotaci na podporu nových kapacit školek s 90% podílem na pokrytí celkových nákladů, zajásali jsme, protože minulé zastupitelstvo rozpracovalo projekt na půdní vestavbu ve stávající budově MŠ a obecního úřadu. Zdálo se, že jsme připravení a že v šibeničních lhůtách pro přípravu projektu a zpracování žádosti o dotaci máme výhodu. Novelizované předpisy ovšem umožňují umístění MŠ maximálně ve druhém nadzemním počasí. A tak bylo nutno začít znovu. Jako jediné schůdné řešení se ukázalo rozšíření MŠ směrem do dvora, tedy do prostoru stávající školní zahrady. Výsledkem je nakonec projekt, který se aktuálně připravuje podle studie zpracované architektem Janem Šuglem, z níž Vám přinášíme několik obrázků. Na nich je vidět, že přístavba školky (jedna třída pro 20 dětí) doplní uliční čáru na hlavní silnici mezi poštou a bývalou "bavárkou". Školní zahrada zůstane zachována, zastavěná plocha bude alespoň částečně kompenzována demolicí skladů, které v současné době využíváme jako zázemí pro technickou údržbu obce. Držme si tedy palce, aby žádost o dotaci byla úspěšná.