Zprávy obecního úřadu, září 2016

Vážení občané,

1) ve středu 21. září 2016 bude v celé obci v době od 8:00 do 11:00 hod. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie.

2) Ve čtvrtek 22. září 2016 od 15:30 do 15:50 hod. proběhne na návsi sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Odevzdávat můžete plechovky od barev, oleje, baterie, laky, pesticidy, léky, lepidla apod.

3) Ve dnech 23. a 24. září 2016 budou v areálu za Palasovou stodolou umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Do kontejnerů můžete ukládat zejména odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad, nelze ukládat nebezpečné odpady – barvy, oleje, léky, kyseliny, rozpouštědla atd., stavební suť a kamení, pneumatiky, elektrozařízení. Areál bude otevřen v pátek 23. 9. od 12:00 do 15:00 hod., v sobotu 24. 9. od 7:00 do 10:00 hod. Současně bude probíhat sběr vyřazených velkých elektrospotřebičů v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

4) Obec Jinačovice pořádá v sobotu 24. září 2016 na sokolském hřišti fotbalový turnaj. Přijďte podpořit místní fotbalisty. Začátek turnaje je v 10:30 hod. Občerstvení zajištěno.

5) Cvičení jógy s paní Pospíšilovou bude zahájeno v pondělí 3. října 2016 v sále OÚ od 17 hodin. Cvičení Tai-chi s paní Hoškovou bude také pokračovat od října vždy v pondělí od 18:30 do 20:00 hod. a v pátek pro začátečníky od 8:45 do 10:00 hod.

6) Obecní úřad upozorňuje na zakázaný podomní prodej. Tento prodej je v obci zakázán na základě vydaného nařízení obce. V případě porušení daného zákazu volejte na OÚ nebo Policii ČR.

7) Ve dnech 7. října od 14:00 do 22:00 hod. a 8. října od 8:00 do 14:00 hod. se konají volby do zastupitelstev krajů a současně Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo do Senátu se bude konat o týden později.

8) Obec Jinačovice a stárky Vás srdečně zvou na Babské hody, které se budou konat v sobotu 15. října 2016. Průvod stárek s dechovou hudbou Střeličáci vyjde v 13:00 hod. od obecního úřadu. Večerní zábava se uskuteční v Hostinci u Střížů od 20:00 hod., hraje skupina Akcent.

9) Obecní úřad upozorňuje občany, že průjezd vozidlům uličkou kolem Kašpárkových č. p. 19 je zakázán. Podle pasportu obecních komunikací se jedná o chodník, kde není umožněn vjezd vozidlům. Děkujeme za pochopení.

10) Upozorňujeme, že provozovatel splaškové kanalizace (Vodárenská akciová společnost) provádí v naší obci kouřové zkoušky. Předpokládané ukončení těchto zkoušek je na podzim.

11) Vodárenská akciová společnost upozorňuje, že voda z vodovodní sítě není až do odvolání pitná bez převaření.

12) Jihomoravský kraj startuje druhé kolo přijímání žádostí o kotlíkové dotace. Na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je určeno čtyřicet milionů korun.

Přijímání žádostí začne 1. listopadu letošního roku od 10 hodin – opět elektronicky. Ukončení bude nejpozději 28. února 2017 o půlnoci, případně dříve, pokud dojde k vyčerpání alokovaných peněz.

Lidé mohou žádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj, tím může být tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kondenzační kotel. Všechny podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

Stejně jako při minulé výzvě se žádat o podporu bude elektronicky, následně pak musí být do pěti dnů dodány podklady v listinné podobě.

Výše podpory je od 70 do 80 % způsobilých nákladů, maximální podpora se počítá z částky 150 tisíc korun.

Harmonogram krajské výzvy
Vyhlášení výzvy: 19. 9. 2016
Ukončení výzvy: 28. 2. 2017
Zahájení registrace žádostí: 1. 11. 2016 od 10:00 hod. v elektronické verzi
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2017 ve 24:00 hod. v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

V první výzvě bylo schváleno 733 žádostí v celkové výši 84 milionů korun, podáno bylo 791 žádostí.