Zprávy obecního úřadu, duben 2017

Vážení občané,

1) Sokol Jinačovice zahajuje od příštího týdne (24. dubna) pravidelné pondělní a čtvrteční sportovní hry pro děti – členy Sokola – vždy od 17 hod. na sokolském hřišti.

2) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 25. dubna 2017 od 19:30 hod.v Hostinci u Střížů. Po skončení zasedání budou představeny projekty na opravy místních komunikací včetně revitalizace návsi.

3) Sokol Jinačovice pořádá v neděli 30. dubna 2017 od 16 hod. na sokolském hřišti Pálení čarodějnic. Pro děti bude připravena zábava a drobné občerstvení. Členové Sokola mají vstup zdarma, nečlenové 10 Kč/děti a 20 Kč/dospělí.

4) V průběhu následujících dnů budou po obci opět rozmístěny velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Ten do nich ukládejte tak, jak je na kontejnerech uvedeno. Aby mohl proces kompostování probíhat a vznikat kompost, je třeba, aby bioodpad určený pro kompostování měl správné složení. Kompost nevznikne, pokud budou kontejnery naplněny jen suchými větvemi. Dodržujte tedy tyto instrukce, ať nám kompostárna může fungovat a sloužit. Děkujeme za spolupráci.

5) Zápis do Mateřské školy Jinačovice pro školní rok 2017/18 se bude konat v úterý 2. května 2017 od 16:30 do 18:30 hod. v Mateřské škole Jinačovice. Kritéria pro přijetí a žádost o přijetí do MŠ si bude možné vytisknout na webových stránkách MŠ nebo si je mohou zájemci vyzvednout přímo v MŠ. V den zápisu musí  rodiče odevzdat již vyplněnou žádost.

6) Mateřská škola Jinačovice ve spolupráci s OÚ zvou všechny seniorky a seniory na Besídku ke Dni matek, která se bude konat ve čtvrtek 11. května 2017 v 9:30 hod. v sále obecního úřadu, od 15.30 hod. se v mateřské škole uskuteční Besídka pro maminky.

7) Obec Jinačovice pořádá tradiční pochod z Jinačovic k hradu Veveří a zpět pod názvem Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách Jary Mazánka. Pochod se uskuteční v sobotu 13. května 2017. Sraz je v 8:30 hod. před OÚ, poté se společně odejde na hrad Veveří.

8) Trnůvka Vás srdečně zve v sobotu 20. května od 17:00 hod. na Jarní slavnost s koštem pálenek, která bude probíhat v Pohostinství u Střížů. Těšit se můžete na vystoupení dětského souboru a ženského sboru Trnůvka, chybět nebude ani předtančení skotských tanců a malé překvapení. K tanci a zpěvu Vám bude hrát CM Pajtáš. Vstupné 100 Kč. Pálenky do jarního koštu prosím odevzdávejte pí Anně Kučerové ml. (tel: 773 010 976) nejpozději do 12. 5. 2017.

9) Na obecních tenisových kurtech v Jinačovicích začala tenisová sezona 2017. Rezervace včetně podrobných informací najdete na webu www.tenisjinacovice.cz. Herní pravidla zůstala beze změn, poplatky jsou nepatrně navýšeny z důvodu zprovoznění tenisové klubovny v této sezoně (šatny, sprchy). Poplatky se hradí vždy před hrou na OÚ Jinačovice nebo převodem na účet obce (č. ú.: 15923641/0100; variabilní symbol: 3412). Správci tenisových kurtů jsou Ondřej Šimáček (tel. 724 689 258) a Eduard Novotný ml. (tel. 731 454 338).

10) Obecní úřad vybírá místní poplatky na rok 2017. Jedná se o poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osoba/rok, poplatek za psa 150 Kč/rok a někteří občané platí také poplatek za pronájem obecního pozemku. Poplatky vybíráme v úředních hodinách na OÚ – pondělí, středa od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Poplatky je možno hradit na účet obce, č. ú.: 15923641/0100 (variabilní symbol – číslo rodinného domu). Dále vybíráme poplatek za kabelovou televizi pro firmu 3C spol. s r. o. (500 Kč). Splatnost poplatků je do 31. 5. 2017.

11) Plán kulturních a sportovních akcí v obci Jinačovice – 2017:

akce

LEDEN

8. 1. Tříkrálová sbírka (obec)

13. 1. Obecní ples (obec)

ÚNOR

18. 2. Maškarní ples (MŠ)

25. 2. Ostatky + Sokolský discoples (Trnůvka + TJ Sokol)

BŘEZEN

4. 3. Vepřové hody (obec)

DUBEN

22. 4. Pochod Rouchovany (obec)

30. 4. Pálení čarodějnic (TJ Sokol)

KVĚTEN

11. 5. Besídka pro seniory s občerstvením a maminky (MŠ, obec)

13. 5. Pochod Jary Mazánka na hrad Veveří (obec)

20. 5. Jarní slavnost s koštem pálenek (Trnůvka)

Naučná stezka po stopách Franty Kocourka (Obecní knihovna) – termín bude upřesněn, nejspíše konec května, příp. červen

ČERVEN

4. 6.  Den dětí (obec, TJ Sokol)

ČERVENEC

22. 7. Mladé hody (obec, TJ Sokol, stárci)

23. 7. Den obce (obec, TJ Sokol, stárci)

SRPEN

ZÁŘÍ

Turnaj v malé kopané (obec) – termín bude upřesněn

ŘÍJEN

14. 10. Babské hody (obec, stárky)

LISTOPAD

17. 11. Lampionový průvod (TJ Sokol)

26. 11. Vítání občánků a Rozsvícení vánočního stromu (obec, MŠ, Obecní knihovna)

Zájezd do vinného sklepa (TJ Sokol) – termín bude upřesněn

PROSINEC

16. 12. Betlém + posezení s CM (Trnůvka)

Vánoční besídka pro seniory s občerstvením (MŠ, obec) – termín bude upřesněn