Zprávy obecního úřadu, květen - červen 2018

Vážení občané,

1) Sokol Jinačovice a Obec Jinačovice pořádají v neděli 3. června 2018 od 14 hod. na lesním hřišti v Kuřimsku Den dětí. Připraveny jsou hry pro menší děti na hřišti, branný závod pro starší děti, odměny pro všechny. Občerstvení a opékání špekáčků pro děti zdarma. Součástí akce bude ukázka hasičské techniky.

2) Společnost E.ON oznamuje, že vednech 6., 7. a 8. června v čase od 9:00 do 18:30 hod. bude provádět odečty elektroměrů a žádá odběratele o jejich zpřístupnění. Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět – 774 706 021.

3) Sběr železného odpadu v obci provedou stárci ve spolupráci s OÚ v sobotu 9. června od 8 hod. Pokud doma máte nějaký železný šrot, nachystejte jej před dům, ať může být v uvedenou dobu svezen. Výtěžek z akce bude použit na uhrazení nákladů spojených s hody.

4) Z důvodu plánovaných prací nazařízení distribuční soustavy bude v pondělí 18. června 2018 od 8:00 do 17:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie.

5) Ve středu 20. června 2018 ve 20 hod. se koná v Hostinci u Střížů schůzka k Babským hodům, které se letos uskuteční 13. 10. Všechny zájemkyně jsou srdečně zvány.

6) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 21. června 2018 od 19:30 hod. v Hostinci u Střížů. Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce.

7) Mateřská škola Jinačovice hledá brigádníka nadovoz obědů. Práce je vhodná pro důchodce, pracovní doba činí cca 2 hod. denně. Předpokládaný nástup je od 1. září 2018. Vážní zájemci ať se hlásí na tel. 731 507 630 nebo přímo v MŠ.

8) V poslední době se ve sběrných dvorcích na vytříděný odpad často objevuje odpad, pro který nejsou dané kontejnery určeny. Někdo se zde například pohodlně a vypočítavě zbavuje dřevotřísek. Činí tak pochopitelně na náklady obce, tedy na náklady nás všech.

Znovu žádáme občany, aby vytříděný odpad – papír a plast – ukládali do příslušných veřejných sběrných nádob sešlápnutý, tzn. tak, aby v nádobě zabíral co nejméně místa.

Dále opět upozorňujeme nanutnost dodržovat určitá pravidla přinakládání s bioodpadem, protože je i přes opakovaná upozornění někteří občané stále odmítají respektovat. Do modrých obecních velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny před Palasovou stodolou, u Skály, a v Chaloupkách, ukládejte bioodpad podle instrukcí (popisu na kontejnerech – větve, listí nebo čerstvě posečená tráva na samostatné hromádky). Do černých kontejnerů o objemu 1100 l společnosti Suez ukládejte vše ostatní (suchá tráva, plevele, zbytky ovoce…). Černé kontejnery jsou vyváženy na velkokapacitní kompostárnu, která je vybavena příslušným technickým vybavením, a veškerý přivezený bioodpad je rozdrcen. Naše kompostárna, jako malé zařízení podle zákona o odpadech, má omezené technické vybavení, proto je třeba, aby bioodpad sem přivezený byl pro následné zpracování roztříděný dle popisu. Pokud se nenaučíme tato pravidla respektovat, obec bude nucena provoz kompostárny a velkoobjemových kontejnerů zcela zastavit.

9) Na OÚ se přihlásilo již 120 domácností, které mají zájem o nádoby na tříděný odpad (papír a plast). Je tedy téměř jisté, že obec požádá o dotaci na nákup těchto nádob. Nádoby nakoupené z této dotace by poté byly bezplatně poskytnuty občanům a nahradily by tak pytlový sběr. Pokud by měl o nádoby ještě někdo zájem a zapomněl se přihlásit, ať tak neprodleně učiní na OÚ.

10) Děkujeme za všechny mapy z posledního zpravodaje, které se nám vrátily zaplněné místními názvy. Zároveň vyzýváme všechny sousedy, kteří se k vyplnění map ještě neodhodlali, a chtěli by se na tomto společném projektu podílet, aby je dodali na obecní úřad do konce června. Žádáme o aktivitu zejména ty z Vás, kteří mohou tento záměr zprostředkovat svým starším rodinným příslušníkům, kteří hodně vědí a pamatují. Pokud se Vám mapy již mezitím zatoulaly do odpadu (doufáme, že alespoň do tříděného), rádi Vám na OÚ vydáme nové.

11) Mladé hody a Den obce se letos uskuteční o víkendu 21. a 22. července. Kdo z občanů by měl zájem objednat na hody pro své děti kroje, může se přihlásit u hlavní stárky Terky Gállové na tel. 721 745 580 (pro objednání bude třeba doložit obvod hrudníku, obvod pasu a délku kalhot od pasu ke kotníkům/sukně od pasu ke kolenům).