Zprávy obecního úřadu, únor 2020

Vážení občané,

1) Obec Jinačovice ve spolupráci s Centrálou u Kašny pořádá v sobotu 22. února vepřové hody. Místem konání bude tentokrát náves s přilehlou restaurací, začátek ve 12 hod. Srdečně zveme všechny občany.

2) Jinačovický cestovatel dobrodruháček Milan Štourač pořádá ve čtvrtek 27. února cestopisnou besedu s výstavkou suvenýrů na téma Peru, II. část. Místo konání: sál OÚ, začátek: 18 hod. Vstupné dobrovolné. Nejméně tři pozorní posluchači získají v soutěži ceny. Při přednášce bude možné zakoupit knihy o cestách jinačovického dobrodruháčka.

3) Provozovatelé jinačovického statku Vás srdečně zvou na slavnostní otevření Sýrárny, které proběhne v sobotu 29. 2. od 15:00 hod. Od tohoto dne tam budete moci nakoupit farmářské produkty, jako jsou sýry, mléko, domácí vajíčka apod., ale i běžné potraviny a drogerii. Otvírací doba – březen: po–pá: 9 až 12 a 16 až 20 hod., so–ne: 11 až 19 hod.; od dubna: 6 až 12 a 16 až 20 hod., so–ne: 11 až 19 hod. Těší se na Vás místní statkáři!! 

Pro informaci uvádíme, že obchod s potravinami na návsi (v rámci objektu Centrála u Kašny) bude od března uzavřen.

4) Obec Jinačovice vyčlenila v rámci svého rozpočtu pro letošní rok finanční prostředky na podporu rozvoje společenského, kulturního a sportovního života v obci, péče o tradice a folklór, aktivní spolkové činnosti, mezigenerační soudržnosti a volnočasových aktivit pro děti a seniory. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotace a mohou o ně žádat fyzické osoby, z právnických osob pak neziskové organizace, např. spolky, v termínu do 30. března. Při hodnocení žádostí o dotaci bude postupováno dle směrnice č. 1/2019, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice, kterou naleznete zde.

5) Připomínáme, že ke konci března bude v naší obci zahájen přechod na novou vysílací síť DVB-T2. Pokud máte doma starší televizi, která nepodporuje DVB-T2, budete si muset pořídit set-top-box na DVB-T2. Stávající provozovatel kabelové televize neplánuje možnost pořízení set-top-boxů hromadně, každá domácnost si to bude muset zajistit sama. V současné nabídce programů kabelové televize již běží programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport a ČT:D/art v síti DVB-T2, můžete si tedy vyzkoušet, zda Váš televizor síť DVB-T2 podporuje – je třeba nově naladit programy, které v síti DVB-T2 rozpoznáte tak, že u nich v pravém horním rohu obrazovky nebude zobrazen piktogram v podobě vysílače s vykřičníkem (výše uvedené programy je možné naladit pouze u novějších televizorů).

6) Kvůli opakovanému znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy důrazně upozorňujeme majitele psů, že po nich musí uklízet. V opačném případě se jedná o přestupek a bude uložena pokuta.

7) Poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků za rok 2020 se vybírají od února 2020 (splatnost zůstává do 31. 5. 2020). Mění se základní sazba poplatku za odpad, která se snižuje na 500 Kč z důvodu vyšší vytříděnosti odpadů a tím nižších nákladů na svoz odpadu. Přihlašovací lístek vyplňte a doručte na OÚ, jak v případě platby na pokladně OÚ, tak bezhotovostní platby. Výše poplatku za psa zůstává stejná (150 Kč, pro důchodce 100 Kč, za druhého a dalšího psa 100 Kč).

Poplatek za kabelovou televizi se zvyšuje na 600 Kč a bude se opět hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6=006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný), nebo přes SIPO. Stávající platby přes SIPO – změnu výše platby si zajistí provozovatel KTV. Splatnost zůstává stejná – do 31. 5.


Přihlašovací lístek na odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Základní částka za osobu nebo objekt k rekreaci pro rok 2020 je 500 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 500 Kč. Poplatek je také možno uhradit na účet obce 15923641/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu. Sdělení pro OÚ Jinačovice (správce poplatku) o osobách, za které je poplatek odváděn:

Jméno příjmení rok narození Jinačovice č. p. ………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Částka celkem……… Kč 

Podpis osoby, která za domácnost poplatek odvádí: ………………………

V případě, že platíte za objekt k rekreaci, vyplňte číslo popisné tohoto domu v Jinačovicích, Vaše jméno a příjmení, vynechejte rok narození a místo něho napište svoji trvalou adresu, kde bydlíte.

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2020.