AUDIT FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY

Audit familyfriendlycommunity je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin a celé komunity. Cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Více informací o auditu naleznete na portálu Audit Family Friendly Community a webu rodinné politiky Jihomoravského kraje. Aktuální informace o průběhu auditního procesu v naší obci Vám poskytne osoba pověřená k auditu, kterou je paní Ing. Monika Gállová, DiS., e-mail: monika@galls.cz, nebo starosta obce Jan Kazda, tel.: 724 183 480, e-mail: starosta@obecjinacovice.cz.


Logo auditu familyfriendlycommunity

Logo rodinné politiky Jihomoravského kraje

Představení auditu

Pozvánka na první pracovní setkání

Dotazník

Pozvánka na druhé pracovní setkání

Plán opatření